Klagemulighed:

Bliver vi uenige om en handel, mangelafhjælpning eller andet, kan du klage til:
Camping Branchens reklamationsnævn,
Camping Outdoor Danmark
(Camping Branchen)
Amagertorv 9, 4.
1160  København K
eller
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, ”Center for Klageløsning”,  www.forbrug.dk