Persondataforordningen


Således håndterer Bijé Fritid & Camping persondataforordningen.

Dataansvarlig

Bijé Fritid & Camping ApS er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker ansvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen.
Beskyttelse af dit privatliv er vigtig for os og nedenfor vil vi informere dig om håndteringen af dine data, dvs. indsamling, behandling og brug af personoplysning.

Vores data-kontaktoplysning og dataansvarlig er:
Jesper Behrensdorff
E-mail: jb@bije.dk
Tlf. 48793110


Indsamling, behandling og brug af personoplysninger

Du kan bruge vores hjemmeside uden at give nogen personlige oplysninger.
Vi gemmer kun data uden reference til en enkeltperson, såsom navnet på din internetudbyder, den side hvorfra du besøger os, eller navnet på den ønskede fil.
Disse data bliver udelukkende vurderet for at forbedre vores tilbud og tillader ikke, at der kan drages personlige konklusioner om dig.

Derud over gemmes der kun persondata, hvis du giver os dem frivilligt, fx. som led i en registrering, en undersøgelse, en konkurrence, en onlineansøgning eller indgåelse af kontrakt.
Du vil blive informeret i de respektive indtastnings-og kontaktformularer om formålet med indsamlingen af de data.

Når du handler i vores butik gemmes der også kun data, som du giver os frivilligt.
Dette sker i forbindelse med handel af campingvogn, autocamper, teltvogn, telt, udstyr eller hvis din vogn, autocamper, teltvogn, telt eller udstyr skal til reparation eller service på vores værksted, eller hos leverandør.
Dine data er primært navn, adresse, tlf.nr og e-mail.
Dit CPR nr. skal vi kun bruge i forbindelse med, at indregistrere eller om registrere en campingvogn, teltvogn eller autocamper. Eller i forbindelse med formidling af lån.
Når vi har afleveret campingvogn, teltvogn eller autocamper til dig, så makulerer vi papiret med dit CPR nr. på og sletter det fra vores systemer.

 

Anvendelse og videregivelse af dine data

Vi bruger dine data, som du giver os frivilligt til ordrebehandling primært internt blandt vores medarbejderne i Bijé Fritid & Camping.

 

Vi kan også bruge dine data til f.eks.:

 

  • Indkaldelse til service / eftersyn
  • Forbrugerinformation
  • Markedsføring
  • Inspektionsindkaldelser
  • Garantiindkaldelser

 

Det kan også være nødvendigt, at videregive dine oplysninger til andre virksomheder, som vi samarbejder med.
Dette kan være leverandøren, som skal sende varen direkte til dig, eller leverandøren, der skal give garanti på varen og derfor har behov for at vide hvem du er. Eller SKAT, når vi skal indregistrere, eller om registrere en campingvogn, autocamper eller teltvogn.
Disse virksomheder må kun anvende dine data til ordrebehandling og ikke andre formål.
Vi kan forsikre dig om, at vi ikke videregiver dine personlige oplysninger til tredjemand, medmindre vi er juridisk forpligtiget eller du har givet os dit samtykke.

Markedsføring

Med din accept, bruger vi din e-mailadresse, til at sende vores nyhedsbrev, som du kan afmelde når som helst, via vores hjemmeside.


Ansøgniger

Ansøgeren giver ved sin ansøgning Bijé Fritid & Camping ret til at behandle de fremsendte personoplysninger med det formål at oplysningerne kan indgå i en rekrutteringsproces.

Oplysninger vil blive opbevaret i overensstemmelse med god databehandlingsskik, og samtykket til enhver tid kan kaldes tilbage, ansøgeren kan anmode om at blive slettet og kalde sit samtykke til behandlingen tilbage.

Oplysningerne maksimalt vil blive opbevaret 6 måneder, eller til rekrutteringsprocessen er overstået, hvorefter de vil blive slettet permanent.

Enhver henvendelse i relation til personoplysningerne kan rettes til Jesper Molander.

Oplysningerne vil blive behandlet i fortrolighed.

Ansøgeren gøres opmærksom på, at ansøgningerne ikke må indeholde personfølsomme oplysninger, i form af oplysninger om seksualitet, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, race, religion, filosofisk overbevisning samt politisk overbevisning.

Samtykke og tilbagekaldelse

Du kan, når du er i vores forretning, give skriftligt samtykke til, at vi må kontakte dig.
Hvis du ringer og bestiller en del, giver du os mundtlig tilladelse til, at vi må kontakte dig.
Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger, vi har om dig og du kan efter henvendelse til os, få dem slettet - medmindre der er nogle handels- og skatteretlige opbevaringsperioder, der skal overholdes.
Dette kan eksempelvis være den periode, hvor Bijé Fritid & Camping ApS skal give garanti på det købte.

 

Oplysninger om datasikkerhed

Vi sikrer vores webside og andre systemer ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod tab, ødelæggelse, adgang, ændring eller distribution af dine data af uautoriserede personer. For at undgå datatab, laver vi dagligt back up af vores datasæt.
I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Hver gang du besøger en side på vores webside, lagres den anonymiserede IP-adresse på din computer og internetudbyder, dato, varighed og tidspunkt for adgang samt navnet på den åbnede fil sammen med datamængden i en logfil.

 

Adgang til oplysninger

Spørgsmål og kommentarer til denne Persondatapolitik kan rettes til post@bije.dk

Hvis du ønsker at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, bede om en kopi af disse oplysninger eller have os til at slette eller rette dine oplysninger, skal du skrive til os på adressen post@bije.dk

 

Hvis du ikke får et tilfredsstillende svar fra os, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, eller på dt@datatilsynet.dk